Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

ONLINE MAKALE SİSTEMİ

          CİLT 43 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Nonpalpable meme lezyonlarında stereotaktik eksizyonel biopsinin yeri

Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ, Bülent Çitgez, Abdülcabbar Kartal

Amaç: Nonpalpable meme lezyonlu hastalarda, lezyonların tel ile işaretlenmesi sonrası yapılan eksizyonel biopsi sonuçlarının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2003- Haziran 2008 tarihleri arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi polikliniğinde rutin meme muayenesi sonrası istenen mamografi veya meme ultrasonografisinde malignite riski taşıyan, çapı 1 cm’den küçük, nonpalpable lezyonu olan 124 olgu çalışmaya alındı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 124 hastanın yaş ortalaması 51,4 olup en yaslı hasta 73, en genç hasta 28 yaşında idi. Histopatolojik değerlendirmeğe göre 100 hastada (%80.64) benign, 24 hastada (%19.36) malign lezyon saptandı. Malign lezyonların, 15’i invaziv duktal karsinom, 6’sı lobuler karsinom, 3’ü ise insitu karsinom idi. Malignite saptanan olgularda prognostik faktörler değerlendirilerek 3 hastaya meme koruyucu cerrahi ve sentinel lenf nodu biopsisi, 2 hastaya meme koruyucu cerrahi ve aksiler küraj, 6 hastaya mastektomi, 13 hastaya modifiye radikal mastektomi uygulandı.

Sonuçlar: Tel ile işaretleme yapılarak gerçekleştilen eksizyonel biopsilerin, nonpalpable meme lezyonlarında maligniteyi saptayabilmesi ve seçilecek ikinci operasyona karar vermede yardımcı olması nedeniyle değerli bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Nonpalpable meme lezyonu, işaretleme biopsisi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni