Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Yenidoğan döneminde iyod intoksikasyonu: Olgu sunumu

Emrah Can, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Fatih Bolat, Selda Arslan, Evrim Kıray Baş, Asiye Nuhoğlu

Povidon iyod 1950’li yıllardan itibaren topikal antiseptik ajan olarak çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Günümüzde bazı merkezler tarafından yenidoğan döneminde göbek bakımı için önerilmeye devam edilmektedir. İyodofor adı verilen bu dezefektanların en önemli toksik etkisi iyodun emilimine bağlı olarak gerçekleşen tiroid hormon fonksiyonlarında bozulmadır. Yenidoğan döneminde fazla miktarda iyod alınımında kardiyak iletimde bozukluklara, laktik asidoza, akut renal yetmezliğe ve hipokalsemiye neden olabilmektedir. Bu yazıda annesi tarafından kaza sonucunda ağızdan povidon iyod verilen bir yenidoğan olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İyod, yenidoğan, intoksikasyon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni