Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - İzsiz tiroidektomi: Vestibüler yaklaşımla transoral endoskopik tiroidektomi

Mehmet Uludag, Adnan Isgor

2 - Geç preterm bebeklerde erken dönem solunum problemleri

Sinan Uslu, Umut Zubarioglu, Ali Bulbul

3 - Doğumhanede yenidoğan bebeklerin izlem süreçleri: İki yıllık istatistiksel değerlendirme

Ali Bulbul, Lutfiye Sahin Keskin, Adil Umut Zubarioglu, Hasan Sinan Uslu, Sehrinaz Demirel, Duygu Besnili Acar, Melek Selalmaz

4 - Akut böbrek hasarlı hastalarda plazmaferez tecrübesi

Tamer Sakaci

5 - Geriatrik kalça kırıklı hastalar için yoğun bakım ünitesi gerekli mi?

Muharrem Kanar, Raffi Armagan, Yunus Oc, Mehmet Ali Talmac, Osman Tugrul Eren

6 - Travmatik beyin hasarlı hastalarda rehabilitasyon sonuçları

Savas Karpuz, Sami Kucuksen

7 - Kraniosinostoz cerrahisinde kan transfüzyonu ve arteriel kan gazı değerleri arasındaki ilişki: Yirmi üç vakalık Retrospektif bir çalışma

Sibel Oba, Canan Tulay Isil, Hacer Sebnem Turk, Pinar Sayin, Ferda Aybey, Inci Paksoy, Osman Turkmenoglu, Adem Yilmaz

8 - Üriner sistem taşı olan çocuklarda metabolik bozukluklar ve cinsiyetin etkisi

Mehmet Tasdemir

9 - Primer ve metastatik karaciğer kanserlerinde radyofrekans ablasyon tedavi sonuçları

Yavuz Yuksel, Cuneyt Aytekin

10 - Nadir görülen non-kardiyak troponin yüksekliği nedeni: Akut kolesistit; olgu sunumu

Ahmet Gurdal, Fusun Helvaci, Mutlu Cagan Sumerkan, Sukru Cetin, Kadriye Kilickesmez

11 - Riedel tiroiditi: Tanı ve tedavide karşılaşılan güçlükler

Ozlem Unsal, Meltem Akpinar, Pinar Akova, Muveddet Banu Yilmaz Ozguven, Berna Uslu Coskun

12 - Bir olgu nedeni ile mukopolisakkaridoz tip 4 (Morquio sendromu)

Kamil Sahin, Murat Elevli, Tarkan Kalkan

13 - Adolesan yaşta tanı alan konjenital kistik adenomatoid malformasyon

Zeynep Civelek, Nazan Dalgic, Canan Tanik, Sukru Mehmet Erturk, Melih Akin, Ihsan Kafadar

14 - İki bilinmeyenli denklem mi? ailevi akdeniz ateşi ve çölyak hastalığı nadir birlikteliği

Yasin Sahin, Halil Kocamaz, Evrim Ozen


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni