Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Primer Hiperparatiroidi: Klinik ve biyokimyasal bulguların güncel durumu

Mehmet Uludağ, Nurcihan Aygün

2 - Tiroid hastalıklarında bilinç düzeyi

Sibel Ocak Serin, Muzaffer İlhan, Seda Ahcı, Yıldız Okuturlar, Güven Koç, Tülay Eyüpgiller, Rıdvan Sivritepe, Sema Uçak Basat

3 - Yirmi üç gauge pars plana vitrektomi ile birlikte fakoemülsifikasyon ve göz içi lens implantasyonu ameliyatlarının cerrahi sonuçları

Dilek Güven, Mehmet Demir, Erdem Ergen, Yekta Sendul, Atakhan Yıldız, Sönmez Cınar

4 - Periampuller divertikül ERCP’de korkulu rüya mı?

Salih Boğa, Hüseyin Alkım, Ali Rıza Köksal, Pınar Sayın, İlker Sen, Canan Alkım

5 - Primer açık açılı glokomu olup trabekülektomi sonrası geç dönemde olan olgular ve cerrahi geçirmemiş hastalarda koroid kalınlıklarının karşılaştırılması: Artırılmış derinlik görüntüleme optik koherens tomografi çalışması

Muhsin Eraslan, Eren Çerman, Sezer Hacıağaoğlu

6 - Metastatik meme kanserinde zoledronik asit tedavisinin önemli bir yan etkisi: Renal yetmezlik

Kezban Nur Pilancı, Gül Alço, Çetin Ordu, Rümeysa Çiftçi, Zeynep Erdoğan İyigün, Filiz Çelebi, Ülkühan İner Köksal, Dauren Sarsenov, Serkan İlgün, Filiz Ağaçayak, Vahit Özmen

7 - Cerrahi planlanan sağ ve sol kolon tümörlerinde kan transfüzyon ihtiyacının karşılaştırmalı değerlendirilmesi

Rıza Gürhan Işıl, Pınar Yazıcı, Emre Bozkurt, Canan Tülay Işıl, Cemal Kaya, Mehmet Mihmanlı

8 - Erken doğum için düşük riskli gebelerde transabdominal servikal uzunluk ölçümünün erken doğum öngörüsündeki önemi

Hatice Yılmaz Doğru, Asker Zeki Özsoy, Bülent Çakmak, Çiğdem Kunt İşgüder, İlhan Bahri Delibaş, Fazlı Demirtürk

9 - Deri tümörlerinde sentinel lenf bezi biyopsisinin kullanımı

Selami Serhat Şirvan, Işıl Akgün, Kamuran Zeynep Sevim, Dağhan Dağdelen, Orhan Yenici, Ayşin Karasoy Yeşilada, Memet Yazar, Medeni Volkan Kıyak

10 - Santral bölge diseksiyonunda lenf bezi diseksiyon genişliği ve lokalizasyonunun değerlendirilmesi

Evren Besler, Nurcihan Aygün, Müveddet Banu Yılmaz Özgüven, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Adnan İşgör, Mehmet Uludağ

11 - Yenidoğan döneminde konjenital trakeal polip: literatürdeki ilk olgu

Ali Bülbül, Sinan Uslu, Umut Zübarioğlu, Duygu Acar, Arzu Ataman, Erkan Çakir

12 - Jüvenil rekürren parotit; Nadir bir olgu

Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Burak Olgun, Fatma Tülin Kayhan

13 - Nöral tüp defekti bulunan spondilotorasik dizositoz tip Jarcho-Levin sendromu: Bir olgu sunumu

Abdülhamit Tüten, Emre Dincer, Selahattin Akar, Tülin Gökmen Yıldırım, Güner Karatekin, Hüsnü Fahri Ovalı

14 - Olgu sunumu: Uzun süreli yatışlarda hemşirelik bakımı

Hatice Çakmakcı, Selbi Yıldız, Güven Bektemür, Mesut Demir


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni