Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 49 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Çocuklarda toplum kökenli pnömoniye yaklaşım: Amerikan çocuk enfeksiyon derneği rehberi

Şebnem Özdoğan

2 - GnRH agonist veya antagonist ile down regülasyon yapılan ICSI/ET sikluslarında insan koryonik gonadotropin günü bakılan estradiol, prolaktin düzeylerinin embriyo kalitesi ve gebelik sonuçlarına etkisi

Osman Temizkan, Ebru Çögendez, İlhan Şanverdi, Şule Temizkan, Tayfun Kutlu, Işıl Ayhan, Bülent Arıcı, Osman Aşıcıoğlu

3 - Kliniğimizde son 18 aylık tubaovaryan apse tedavisinde laparoskopi deneyimlerimiz

Osman Temizkan, Osman Aşıcıoğlu, Berhan Aşıcıoğlu, Bülent Arıcı, Pınar Yalçın, Işıl Ayhan

4 - Anne bebek çiftinin taburcu edilme zamanının bilirubin düzeyleri üzerine etkisi

Derya Girgin, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Umut Zübarioğlu, Mesut Dursun, Evrim Kıray Baş, Selda Arslan

5 - Yenidoğan ünitelerinde çalışan hemşirelerin sarılık tedavisi konusunda uygulama düzeylerinin değerlendirilmesi

Melek Selalmaz, Ali Bülbül, Şehrinaz Sözeri, Fatma Gül Özcan, Ayşe Kunt, Gülsün Atar, Umut Zübarioğlu, Ebru Türkoğlu Ünal, Sinan Uslu

6 - Esansiyel hipertansiyonlu hastaların öfke düzeyi ve öfke ifade tarzlarının incelenmesi

Gülden Atan, Elanur Karabulutlu Yılmaz

7 - Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin iş memnuniyet ve kuruma bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma

Yıldız Köse, Yeliz Leblebici, Hatice Çakmakcı, Güven Bektemür

8 - Pitriyazis Likenoides et Varioliformis Akuta (PLEVA): Olgu sunumu

Aslı Aksu Çerman, Janset Erkul Arıcı, İlknur Kıvanç Altunay, Özben Yalçın

9 - Prenatal tanımlanmış kritik valvüler aort darlığı

Bedri Aldudak, Mekki Bilici, Osman Akdeniz, Muhittin Çelik

10 - Aktinomikozis nedenli apandisit olgusu

Özben Yalçın, Süleyman Özdemir, Uygar Demir, Sinan Ömeroğlu, Fevziye Kabukçuoğlu

11 - Johanson Blizzard Sendromun’da göz bulguları

Ayşegül Mavi Yıldız, Ali Olgun, Ayşe Burcu Dirim, Ali Atakhan Yıldız, Dilek Güven

12 - Spondilotorasik tip Jarcho-Levin Sendromu: Yenidoğan olgu sunumu

Abdurrahman Avar Özdemir, Aydın Varol


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni