Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 49 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Mekonyum Aspirasyon Sendromu (MAS)

Sinan Uslu, Mesut Dursun, Ali Bülbül

2 - Erişkin hastalarda açık kalp cerrahisi için anestezi

Canan Tülay Işıl, Sibel Oba

3 - Tiroid cerrahisi sonrası hipokalsemi gelişimini etkileyen faktörler

Mehmet Uludağ, Evren Besler, Nurcihan Aygün, Bülent Çitgez, Mehmet Mihmanlı, Sıtkı Gürkan Yetkin, Adnan İşgör

4 - Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde invaziv araç ile ilişkili hastane enfeksiyon oranları

Neşe Demir Çimenci, Demet Büyük Akbaş, Nuray Uzun, Ahsen Öncül Baş, Umut Zübarioğlu, Ali Bülbül

5 - Erken evre serviks kanseri tedavisinde sinir koruyucu laparaskopik radikal histerektomi deneyimlerimiz

Osman Temizkan, Osman Aşıcıoğlu, İlhan Şanverdi, Bülent Arıcı, Işıl Ayhan, Özlem Çetin

6 - Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuk hastalarda viral etkenlerin immunofluoresan ve immunokromatografik yöntemler ile araştırılması

Süleyman Pelit, Banu Bayraktar, Mehmet Emin Bulut, Nazan Dalgıç Karabulut, Asiye Nuhoğlu

7 - Terapötik hipotermi uygulamasının enfeksiyöz komplikasyonlar üzerindeki etkisinin retrospektif değerlendirilmesi

Serdar Demirgan, Kerem Erkalp, Mehmet Salih Sevdi, Meltem Türkay, Tolga Totoz, Ali Özalp, Ayşin Alagöl, Alper Togay

8 - Obez ve normal kilolu hipotiroidi hastalarının beden kitle indeksi ve lipid değerlerinin karşılaştırılması

Ekmel Burak Özşenel, Mehmet Yavuz Gürler, Güzin Karatemiz, Fatih Borlu, Kübra Kalkan, Elif Güven, Nazan Demir Özcan, Fuat Şar, Süleyman Coşgun, Savaş Öztürk

9 - Hastane çalışanlarında işe bağlı kas iskelet sistemi hastalıkları: Üst ekstremite problemleri

Hülya Şirzai, Beril Doğu, Pınar Erdem, Figen Yılmaz, Banu Kuran

10 - Serebellar infarktlarda damar alanlarının dağılımı, klinik özellikleri ve etiyolojik faktörlerin değerlendirilmesi

Yıldızhan Şengül, Dilek Necioğlu Örken, Selma Yücel, Sevda Yücekaya, Hulki Forta

11 - İnfantil hemanjiom ve oral propranolol tedavisi

Mustafa Dilek, Mervan Bekdaş, Sevil Bilir Göksügür, Fatih Demircioğlu, Zehra Karataş, Mustafa Erkoçoğlu, Erol Kısmet

12 - Bir olgu ile Wolf-Hirschhorn sendromu

Ayşe Kartal, Betül Kılıç

13 - İntramusküler enjeksiyon sonrası Escherichia coli’nin neden olduğu uyluk apsesi ve yaygın pannikülit: Olgu sunumu

Eren Çağan, Havva Hasret Çağan, Murat Şan

14 - Retroperitoneal apse ile ortaya çıkan posterior duodenal perforasyon

Ozan Efesoy, Süleyman Ülger, Halil Ülger, Erdem Yücel, Mehmet Yavuz Gözükara


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni