Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Portopulmoner hipertansiyon

Canan Alataş Alkım

2 - Normokalsemik Hiperparatiroidizm: Primer hiperparatiroidizmin yeni bir klinik tipi

Mehmet Uludağ

3 - Ön çapraz bağ lezyonlarının otojen hamstring tendon grefti kullanılarak anatomik çift band ve tek band tekniği ile rekonstrüksiyonu sonrası karşılaştırmalı erken dönem klinik sonuçlarımız

Burak Günaydın, Osman Tuğrul Eren, Raffi Armağan, Hasan Basri Sezer

4 - Diyabetik epiretinal membranlar nedeniyle 23 gauge pars plana vitrektomi ameliyatı geçiren hastaların klinik sonuçları

Mehmet Demir, Dilek Güven, Yekta Şendül, Zeynep Acar, Ali Olgun

5 - İnkarsere inguinal hernilerde deneyimimiz

Abdülcabbar Kartal, Bülent Çitgez, Evren Besler, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ, İsmail Ethem Akgün, Hamdi Özşahin, Mehmet Mihmanlı

6 - Yoğun bakım ünitesinde kan transfüzyon sıklığı ve transfüzyon eşik değerleri

Mehmet Eren Açık, Hacer Şebnem Türk, Canan Tülay Işıl, Naim Ediz, İnci Paksoy, Merih Tombul, Sibel Oba

7 - Subkutan heparin enjeksiyonu sonrası yapılan topikal uygulamaların ekimoz ve hematom gelişimine etkisi

Mehtap Dursun, Reva Balcı Akpınar

8 - Pediatri alanında hizmet sunan sağlık personelinin pulse oksimetre kullanımı ile ilgili bilgi düzeyleri

Ali Bülbül, Melek Selalmaz, Ayşe Kunt, Şehrinaz Demirel, Hasan Sinan Uslu

9 - Preeklampside maternal tiroid fonksiyonları

Ümit Naykı, Cenk Naykı, Paşa Uluğ, Gökalp Öner, Yusuf Yıldırım, Cüneyt Eftal Taner

10 - Sigara bırakmada psikopatoloji, bağımlılık şiddeti ve mizaç karakter özellikleri

Selime Çelik, Uğur Kolat, Birim Sungu Danışmant, Rabia Önem, Bahadır Bakım, Oğuz Karamustafalıoğlu, Ömer Akil Özer, Can Sait Sevindik, Mehmet Diyaddin Güleken, Efruz Pirdoğan

11 - Yüksek doz d vitamini alımı sonucu hiperkalsemi gelişen olguda pamidronat tedavisi

Ergül Sarı, Lida Bülbül, Meryem Benzer, Teoman Akçay, Neslihan Özkul Sağlam, Sami Hatipoğlu

12 - Testiste spontan regresyon gösteren germ hücre tümörü: Olgu sunumu

Ayşe Nur İhvan, Cumhur Selçuk Topal, Muzaffer İlkay Tosun, Resul Sobay, Ahmet Bindayı, Gözde Kır, Meryem Doğan, Billur Coşan

13 - Memede kitle ile tanı konulan diffüz büyük B-hücreli lenfoma olgusu

Özben Yalçın, Canan Tanık, Fatih Mert Doğukan, Fevziye Kabukçuoğlu, Emre Bozdağ, Serpil Yanık

14 - Nefrotik sendromla gelen sekonder sifiliz

Banu Böyük, Murat Altay, Hande Atalay, Şerife Değirmencioğlu, Aslan Çelebi, İsmail Ekizoğlu, Nejat Bozkurtgil


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni