Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Tiroid ve paratiroid cerrahisi sonrası hipokalsemi ve tedavisi

Mehmet Uludağ

2 - Postmenopozal over kitlelerinde spektral doppler ultrason parametrelerinin preoperatif değerlendirmesi

Burçin Demirel, Veli Mihmanlı, Gözde Toprakçı, Mehmet Fatih Fındık, Orhan Özen, Fatih Kantarcı

3 - Hipertansif Tip 2 Diabetes Mellitus’lu hastalarda tansiyon regülasyonunun yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hs-CRP) ile ilişkisi

Melek Başer, Rahime Özgür, Osman Maviş, Ali Abbas Özdemir, Ali Özkeskin, Ömer Küçükdemirci, Tayfun Elibol

4 - Karpal tünel sendromunda dördüncü parmak median- ulnar duysal yanıt latans farkı testinin kullanımı

Zahide Mail Gürkan, Hülya Ertaşoğlu Toydemir, Lale Gündoğdu Çelebi, Münevver Gökyiğit

5 - Vakum ile operatif vajinal doğumun perinatal etkileri

Resul Karakuş, Doğukan Anğın, Osman Temizkan, Mesut Polat, İlhan Şanverdi, Seren Karakuş, Ferhat Ekinci

6 - Major depresif bozukluğu veya psikotik bozukluğu bulunan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve işlevsellik üzerine etkisi

Can Sait Sevindik, Ömer Akil Özer, Uğur Kolat, Rabia Önem

7 - Akut apandisit olgularında açık ve laparoskopik ameliyat sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi

Özgür Bostancı, Şener Okul, Pınar Yazıcı, Rıza Gürhan Işıl, Uygar Demir, Canan Tülay Işıl, Mehmet Mihmanlı

8 - Persistan primer hiperparatiroidi gelişiminde etkili risk faktörleri

Abdülcabbar Kartal, Bülent Çitgez, Süleyman Öden, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Nurcihan Aygün, Mehmet Uludağ

9 - Total tiroidektomi sonrası oluşan hipokalsemiyi öngörmede multifaktöriyel skorlama sistemi oluşturulabilir mi?

Evren Besler, Nurcihan Aygün, Bülent Çitgez, Hamdi Özşahin, Murat Ferhat Ferhatoğlu, Mehmet Mihmanlı, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ

10 - Derin anemi nedeni ile çocuk kliniğine yatırılıp demir eksikliği tanısı alan olguların değerlendirilmesi

Önder Kılıçaslan, Zeynep Yıldız Yıldırmak, Nafiye Urgancı

11 - Çocuk acilde karın ağrısı: Bir yıllık klinik deneyim

Merve Usta, Sinem Polat, Veysel Çeliktepe, Hülya Kımıl, Leyla Telhan, Osman Gönülal, Nurver Akıncı, Nafiye Urgancı

12 - Muhtemel amnion sıvı embolisi: Olgu sunumu

Günseli Özdemir, Arzu Koçbebek, Şerife Bilgin, Ayşe Hancı

13 - Gözden kaçan bir tanı; transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı: Olgu sunumu

Sema Uçak Basat, Sibel Ocak Serin, Berrin Aksakal, Ece Yiğit

14 - Cerrahi debritman sonrası ilerleme gösteren atipik yerleşimli piyoderma gangrenosum: Olgu sunumu

Oğuzhan Karatepe, Merih Altiok, Muharrem Battal, Bülent Çitgez, Adem Akçakaya


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni