Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Mekanik Ventilasyondaki Yenidoğan Bebeğin Bakımı

Mesut Dursun, Ali Bülbül

2 - Endometriyum Kanserinde Preoperatif Serum CA-125 Değerlerinin Prognozla İlişkisi

İbrahim Ömeroğlu, Osman Aşıcıoğlu, Serpil Kırım, Osman Temizkan, Bülent Arıcı, Sibel Özsoy

3 - Histerosalpingografide Topikal Lokal Anestezi Etkinliğinin Araştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma

Resul Karakuş, Hayal İsmailov, Ahmet Namazov, Sevcan Arzu Arınkan, Osman Temizkan, Ali Doğukan Anğın, Sultan Seren Karakuş

4 - Yaşlı Kadınlarda Kemik Fraktürü ile Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi

Bülent Çakmak, Ahmet İnanır

5 - Doğum Sırasında Omuz Distosisi İçin Risk Faktörleri ve Perinatal Sonuçları

Ali Doğukan Anğın, Osman Temizkan, Resul Karakuş, İlhan Şanverdi, Mesut Polat, Pınar Anğın, Selçuk Selçuk

6 - Spinal Anestezide Deksmedetomidin ve Remifentanil Sedasyonunun Karşılaştırılması

Çiğdem Yıldırım, Hale Dobrucalı, Ayşe Hancı, Hacer Şebnem Türk, Pınar Sayın, Oylum Selçuk

7 - Hastanemizdeki Dış Genital Anomalisi Olan Yenidoğanların Değerlendirilmesi

Evrim Kıray Baş, Ali Bülbül, Selda Arslan, Sinan Uslu, Nurçin Saka, Asiye Nuhoğlu

8 - Preoperatif Tümör Markır Seviyelerinin Adneksiyal Kitlelerde Malignite ve Yayılımı Belirlemedeki Etkinliği

İbrahim Ömeroğlu, Osman Aşıcıoğlu, Gürsel Otlu, Osman Temizkan, Sibel Özsoy, Ramazan Adan, Berhan Besimoğlu Aşıcıoğlu, Ali Şahap Odacılar

9 - Üreter Orta ve Üst Bölümünde Görülen Büyük İmpakte Taşların Tedavisinde Üreteroskopi ve Üreterolitotominin Karşılaştırılması

Göksel Bayar, Umut Sarıoğulları, Hüseyin Acinikli, Mehmet Taşkıran, Elshad Abdullayev, Muammer Kendirci, Kaya Horasanli, Orhan Tanrıverdi

10 - Erken postpartum dönemde emzirme ve depresyon arasındaki ilişki

Hava Özkan, Zehra Demet Üst, Gülsüm Gündoğdu, Ayla Çapık, Safiye Ağapınar Şahin

11 - Evde Sağlık Hizmeti Alan Yaşlı Hastalarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi ve Beslenme Durumunun Laboratuvar Parametreleri Üzerine Olan Etkisinin İrdelenmesi

Aydan Çevik, Okcan Basat, Sema Uçak

12 - Peroneal Sinir Felci: Ameliyat Edilen Sekiz Olgunun Özellikleri ve Tedavi Sonuçları

Selim Kayacı, Vaner Köksal, Serkan Kırbaş

13 - Longitudinal Ekstensif Transvers Miyelit: Olgu Sunumu

Tuğce Toptan, Betül Özdilek, Gülay Kenangil, Füsun Mayda Domaç, Mustafa Ülker

14 - Vena Cava Tümörü Olgusu

Muharrem Battal, Oğuzhan Karatepe, Fevziye Kabukçuoğlu, Bülent Çitgez, Adem Akçakaya

15 - El-Ayak Sırtı Ödeminden Tanı: Turner Sendromu

Evrim Kıray Baş, Yusuf Ünal Sarıkabadayı, Meral Barlık, Ayşe Gümüş Demirçubuk, Metin Karcın, Beltinge Demircioğlu Kılıç

16 - Rektumun diffüz kavernöz hemanjiomunda manyetik rezonans görüntüleme özellikleri: Olgu sunumu

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Emel Kaya, Betül Duran Özel

17 - DÜZELTME

Osman Temizkan, Suna Kabil Kucur, Canan Acar, Toygun Başaran, Arzu Koç Bebek, Atıf Akyol, İnci Davas, Nedim Polat


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni