Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 47 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gelişimsel destek

Zeynep Eras, Gülsüm Atay, Evrim Durgut Şakrucu, Emine Bahar Bingöler, Uğur Dilmen

2 - Diz manyetik rezonans görüntüleme bulguları ve fizik muayene bulgularının artroskopik bulgular ile karşılaştırılması

Melih Malkoç, Özgür Korkmaz, Cem Sever

3 - Steroid kullanan supratentoryal kitle olgularında intravenöz granisetron ve ondansetron uygulamalarının postoperatif bulantı, kusma üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

Oylum Selçuk, İnci Paksoy, Hacer Şebnem Türk, Faruk Seçkin Yücesoy, Enis Selçuk, Güneri Atalan, Sibel Oba

4 - Annelerin doğum sonu dönemde ebeveynlik davranışlarının değerlendirilmesi

Hava Özkan, Ayla Kanbur, Serap Apay, Meral Kılıç, Safiye Ağapınar, Elif Yağmur Özorhan

5 - Manyetik rezonans görüntüleme yapılan pediatrik olgularda midazolam-ketamin kombinasyonu ile tiopental’in sedatif etkilerinin karşılaştırılması

Oylum Selçuk, Ayşe Hancı, Enis Selçuk, Hacer Şebnem Türk, Barış Türk, Güneri Atalan

6 - Geriyatrik hemiplejik olgularda depresyon ve anksiyete düzeyi

Ali Yavuz Karahan, Ercan Kaydok

7 - Küratif rezeksiyon yapılan rektum kanseri olgularında ameliyat sonrası sağkalıma etki eden prognostik faktörlerin analizi

Medeni Şermet, Fevzi Celayir, Adil Baykan

8 - Reanimasyon ünitemizin bir yıllık nütrisyon profili

Canan Tülay Işıl, Hacer Şebnem Türk, Tolga Totoz, Sibel Oba

9 - Nadir görülen bir omuz ağrısı nedeni: Spinoglenoid çentikte ganglion kisti

M. Faik Seçkin, Adnan Kara, Haluk Çelik, Mehmet Mesut Sönmez, İrfan Öztürk

10 - İntertrokanterik kırık sonrası nadir görülen bir parsiyel protez çıkığı

Adnan Kara, Yunus Öç, Ali Şeker, Metin Uzun, Erden Ertürer, İrfan Öztürk


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni