Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 47 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Periferik fasiyal paralizi nedeni ile gabapentin kullanımında sinkinezi gelişimi

Lale Gündoğdu Çelebi, Zeynep Tanrıverdi, Nevin Kuloğlu Pazarcı, Hülya Ertaşoğlu Toydemir, Münevver Gökyiğit

2 - Çocuk suprakondiler femur kırıklarına tedavi yaklaşımı

Adem Şahin, Avşar Özkut, Engin Eceviz, Esat Uygur

3 - Beyin ölümü tespitinde araştırma hastanesi deneyimi

Muharrem Battal, Aynur Horoz, Oğuzhan Karatepe, Bülent Çitgez

4 - Yoğun bakım ünitemizdeki intoksikasyon olgularının geriye dönük incelenmesi

Tolga Totoz, Hacer Şebnem Türk, Pınar Sayın, Surhan Çınar, Çiğdem Yıldırım, Sibel Oba

5 - Üroloji uzmanlık eğitimi alan öğrencilerin perkütan nefrolitotomi uygulama becerileri yeterli mi?

Mehmet Taşkıran, Mustafa Kadıhasanoğlu, Mustafa Aydın, Umut Sarıoğulları, Hakan Şirin, Orhan Tanrıverdi, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu

6 - Selim tiroid hastalıklarının cerrahi tedavisinde subtotal ve total tiroidektominin erken ve geç dönem sonuçlarının karşılaştırılması

Kemal Arslan, Ersin Turan, Mehmet Ali Eryılmaz, Emet Ebru Nazik, Osman Doğru

7 - Kalça artroskopisi: Haseki deneyimi

İbrahim Kaya, Akın Uğraş, İbrahim Sungur, Murat Yılmaz, Erhan Bayram, Ahmet Ertürk, Ercan Çetinus

8 - Travmatik anterior omuz çıkıklarında artroskopik bankart tamiri

İbrahim Kaya, Ahmet Ertürk, Akın Uğraş, Erhan Bayram, İbrahim Sungur, Murat Yılmaz, Samed Ordu, Ercan Çetinus

9 - Dengeli ROB translokasyonu (14;21) olan bir kadın: Olgu sunumu

Ali Karaman, Paşa Uluğ

10 - Hızlı progresif görme kaybı ile giden ve puls steroid tedavisinden yararlanan bir idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon olgusu

Zahide Mail Gürkan, Ülgen Yalaz Tekan, Ayşe Destina Yalçın, Lale Gündoğdu Çelebi, Gülay Kenangil, Zeynep Tanrıverdi, Hulki Forta

11 - Çocuk hastada nadir görülen katater komplikasyonu (Editöre mektup)

Nurullah Doğan


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni