Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği deneyimi

Zeynep Tanrıverdi, Dilek Necioğlu Örken, Selma Aksoy, Nihan Parasız Yükselen, Emine Öztürk Kargı, Sibel Mumcu, Hulki Forta

2 - 35 yaş üzeri kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

Güzin Zeren Öztürk, Dilek Toprak, Esengül Basa

3 - Karotis plak özelliklerinin magnetik rezonas görüntüleme (MRG) ile değerlendirilmesi

Zeynep Tanrıverdi, Suzan Tunç, Ali Zeynel Tak, Dilek Necioğlu Örken, Ender Uysal, Muzaffer Başak

4 - “Delay” yapılmış ve yapılmamış bilateral fasyokutan fleplerin, geniş meningomyelosel defektlerinde kullanımı: Ön çalışma sonuçları

Arzu Akcal, Semra Karsidag, Tahsin Görgülü, Kemal Uğurlu

5 - Apendiküler kitle teşhisi konan hastalarda interval apendektomi gerekli midir?

Cemal Kaya, Uygar Demir, Mustafa Arısoy, Şener Okul, Özgür Bostancı, Hakan Mustafa Köksal, Rıza Gürhan Işıl, Emre Bozdağ, Mehmet Mihmanlı

6 - Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz

Mehmet Taşkıran, Orhan Tanrıverdi, Umut Sarıoğulları, Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu

7 - İleri evre keratokonus hastalarının görsel rehabilitasyonu için silikon hidrojel yumuşak kontakt lens kullanımı

İhsan Yılmaz, Leyla Yavuz

8 - Yozgat bölgesindeki çocuklarda boy kısalığı ve obezite ilişkisinin araştırılması

Öznur Küçük, Suat Biçer, Meltem Uğraş

9 - Primer endoskopik dakriyosistorinostomi sonuçlarımız

Burak Ülkümen, Çetin Gümüştaş, Hayati Şavk

10 - Sezaryen skar gebeliği: Olgu sunumu

Veli Mihmanlı, Arman Kegam Yeramyan, Aydın Kılınç, Miraç Özalp, Mehmet Fatih Fındık

11 - İntrakranial lipomlar; iki olgu sunumu

Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, İlhan Yılmaz, Ahmet Öğrenci, Ersegun Batçık, Turgay Bilge

12 - Tip 1 spontan bilateral 5. flexor digitorum profundus tendon rüptürü: Olgu sunumu

Ömer Fatih Nas

13 - Gebelikte travma

Veli Mihmanlı, Gülşen Karahisar


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni