Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Sağlam Çocuk Polikliniği’nden izlenen iki yaş üzerindeki çocuklarda anne sütü ile beslenmeye etki eden faktörler

Lida Güneş Bülbül, Ayşe Gül Özcan, Sadık Sami Hatipoğlu

2 - İleri kalp yetmezliği olan hastalarda levosimendanın miyokart performansı ve aritmi üzerindeki etkisi

Havva Sezer, Güzin Zeren Öztürk, Mehmet Hurşitoğlu, Osman Kara, İlker Jordan, Tufan Tükek

3 - Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı

Yakup Tomak, Ayşe Ertürk, Ahmet Şen, Başar Erdivanlı, Aysel Kurt

4 - Çocukluk çağı radius boyun kırıklarının cerrahi tedavisinde uyguladığımız açık yerleştirme ve K-teli ile tespitin fonksiyonel sonuçları

Emrah Kovalak, Onat Üzümcügil, Gökhan Barbaros, Engin Çarkçı, Yusuf Öztürkmen, Ali Can Barış, Tolga Tüzüner

5 - Rotator manşet yırtıklarının artroskopik yardımlı mini-açık yöntemle tamiri

Özgür Karaman, Gökhan Kaynak, Özgün Karakuş, Etem Aytaç Yazar, Baransel Saygı

6 - Proksimal humerus parçalı kırıklarının cerrahi tedavisinde mini-açık redüksiyon ile kapalı redüksiyon sonrası telleme yöntemlerinin karşılaştırılması

Sinan Erdoğan, Yunus Atıcı, Murat Mert, Engin Çarkçı, Erhan Şükür, Yavuz Selim Kabukçuoğlu

7 - Artroskopik subakromiyal dekompresyon: 1-4 yıllık sonuçlar

Özgür Karaman, Özgün Karakuş, Gökhan Kaynak, Gürkan Çalışkan, Baransel Saygı

8 - Hastanemiz ortopedi polikliniğine getirilen altı aydan küçük bebeklerde gelişimsel kalça displazisi sıklığı

Ali Şeker, Hasan Basri Sezer, Raffi Armağan, Yunus Öç, Tarık Işık, Adnan Kara, İrfan Öztürk

9 - Çocuklarda hidrojen peroksit toksisitesi

Ahmet Ali Tuncer, Didem Baskın, Adnan Narcı, Salih Çetinkurşun

10 - Hemolitik üremik sendrom olgusunda uzun süreli renal replasman ve plazmaferez tedavisi: Yoğun bakım ünitesi deneyimi

Ozan Gökuç, Hacer Şebnem Türk, Tolga Totoz, Oya Ünsal, Gül Şumlu Özçelik, Sibel Oba

11 - Parotis yerleşimli castleman hastalığına yaklaşım, bir olgu sunumu

Alpaslan Mayadağlı, Zedef Özdemir, Atınç Aksu, Beyhan Ceylaner Bıçakcı, Mehmet Eken, Nagehan Özdemir

12 - Agresif hipofiz adenomları ve hipofiz karsinomların tedavisinde Temozolomide’in rolü

Sayid Shafi Zuhur, Yüksel Altunta


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni