Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 45 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - HbA1c’nin akut koroner sendrom (AKS) geçirmiş hastalarda erken mortaliteye etkisi

Güzin Zeren Öztürk, Öykü Aksoy, Osman Kara, Tülin Kurt, M. Ali Çıkrıkçıoğlu, Mustafa Çakırca, Tufan Tükek

2 - Çocuklarda çölyak hastalığının tanı ve takibinde doku transglutaminaz-IgA antikorunun yeri

Seda Geylani Güleç, Nafiye Urgancı, Filiz Gül, Merve Emecen, Ela Erdem

3 - Hastanede yatan üç yaş altı çocuklarda malnütrisyon durumunun değerlendirilmesi

Seda Geylani Güleç, Nafiye Urgancı, Sinem Polat, Gülperi Yağar, Nihal Hatipoğlu

4 - İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi’nde 1-12 yaş grubu erkek çocuklarında anemi sıklığının değerlendirilmesi

Gülsen Meral, Ayşegül Uslu, Faruk Akçay, Eylem Erzurumlu

5 - Fekal impaksiyona bağlı spontan kolon perforasyonu

Murat Kalaycı, Aclan Özder, Dilek Toprak

6 - Topikal steroid kullanımına bağlı gelişen iyatrojenik Cushing sendromu; olgu sunumu

Meltem Uğraş, Tolga Altuğ Şen, Özlem Güraksın, Faruk Alpay

7 - Neonatoloji bakış açısı ile prematüre retinopatisi

Sinan Uslu, Ali Bülbül


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni