Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Anesteziyoloji ve reanimasyon kliniği asistanlarının yoğun bakım çalışma dönemlerinin, tükenmişlik, iş doyumu, işe bağlı gerginlik ve durumluluk-süreklilik kaygı düzeylerine etkisi

Deniz Erdem Arud, Harun Atçı, Belgin Akan, Demet Albayrak, Derya Gökçınar, Nermin Göğüş

2 - Akut lösemili çocuklarda sık görülen deri bulguları

Eylem Ceren, Gonca Gökdemir, Zeynep Yıldız Yıldırmak, Adem Köşlü

3 - Diyabetik ayak yarası olan hastalara multidisipliner yaklaşımda ortopedinin yeri

Yavuz Arıkan, Ünal Kuzgun, Cem Sever, Rafi Armağan

4 - Saçlı deride ve boyunda yerleşimli multipl bazal hücreli karsinom

Ali Okan Gürsel, Cüneyt Kucur, Ahmet Karavuş

5 - Lipomatöz hemanjioperisitom (Soliter fibröz tümörün yağ dokusu içeren varyantı)

Fevziye Kabukçuoğlu, Ayşim Özağarı, Yavuz Kabukçuoğlu, Gürkan Yetkin

6 - Kanayan bronşial arter dalının transarterial mikrokatater embolizasyon ile tedavisi

Kosti Can Çalışkan, Sıtkı Mert Ulusay, Ender Uysal, Şebnem Türk, Zeki Karpat

7 - Neonatal yoksunluk sendromu

Emrah Can, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Ömer Güran, Asiye Nuhoğlu

8 - Laringeal tümörü olan hastada acil entübasyon sonrası atelektazi gelişimi

Müge Coşkun Çelik, Ayşe Hancı, Şebnem Türk, Melehat Erol, Birsen Ekşioğlu

9 - Alloimmun trombositopeni ilişkili fetal intrakraniyal kanama

Emrah Can, Muhittin Çelik, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Selda Arslan

10 - Konjenital sitomegalovirus enfeksiyonu

Emrah Can, Selda Arslan, Serdar Çömert, Ali Bülbül, Sinan Uslu

11 - Doğum ağrısının kontrolünde kullanılan nonfarmakolojik gevşeme ve tensel uyarılma yöntemleri

Rojjin Mamuk, Naile İnci Davas


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni