Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Sezaryen operasyonlarında genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenidoğan üzerine etkilerinin karşılaştırılması

H. Fatih Korkmaz, Ayşe Hancı, Birsen Ekşioğlu, G. Ulufer Sivrikaya, Melahat K. Erol

2 - Travmatik kalça çıkığı olgularının orta dönem sonuçları

Yavuz Arıkan, Raffi Armağan, Osman Tuğrul Eren, Hasan Basri Sezer, Cem Sever, Ünal Kuzgun

3 - Kronik el bileği ağrısının tanı ve tedavisinde artroskopinin yeri

Ayhan Kılıç, Murat Gül, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Sami Sökücü, Yavuz Kabukçuoğlu

4 - Temel Ekzotropya’da monoküler ve binoküler cerrahi yaklaşımın karşılaştırılması

Kıymet Kasapoğlu, Berker Bakbak, Feyza Önder

5 - İlk kez hemodiyaliz tedavisine alınan hastaların geriye dönük olarak değerlendirilmesi

Yener Koç, Abdulkadir Ünsal, Hasan Kayabaşı, Ali Oğuz Akgün, Elbis Ahbap, Mürvet Yılmaz, Ayşe S. Arar, Şennur K. Budak, Barış Döner

6 - Yenidoğanda laparoskopik over kist operasyonu esnasındaki anestezi deneyimimiz: Olgu sunumu

Canan Tülay Işıl, Surhan Özer-Çınar, İnci Paksoy, Sibel Oba

7 - Kimyasal peritonit nedeni: Antiseptik el dezenfektan solusyonu

Yener Koç, Taner Baştürk, Mürvet Yılmaz, Tamer Sakacı, Elbis Ahbap, Abdulkadir Ünsal

8 - Erken yenidoğan döneminde taşipne nedeni: Total anormal pulmoner venöz dönüş

Kemal Erdinç, Ali Bülbül, Ümit Sarıcı, Vedat Okutan, Mustafa Koray Lenk, Metin Demircin

9 - Sistemik kapiller kaçış sendromu: 3 olgu nedeni ile

Demet Albayrak, Belgin Akan, Deniz Erdem, İnan Kılıç, Nermin Göğüş

10 - Yenidoğan döneminde iyod intoksikasyonu: Olgu sunumu

Emrah Can, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Fatih Bolat, Selda Arslan, Evrim Kıray Baş, Asiye Nuhoğlu


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni