Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 42 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Ringer laktat ve HES solüsyonları ile önyüklemenin spinal anesteziye bağlı hipotansiyonu önlemedeki etkinliklerinin karşılaştırılması

G. Ulufer SİVRİKAYA, Ayşe HANCI, Birsen EKŞİOĞLU, Hale DOBRUCALI

2 - Çocuklarda premedikasyon amaçlı farklı dozlarda kullanılan intranazal midazolamın etkileri

Mine ÖZGÜMÜŞ, G. Ulufer SİVRİKAYA, Metin BEKTAŞ, Ayşe HANCI

3 - Yenidoğan döneminde glukoz galaktoz malabsorbsiyonu: İki olgu sunumu

Ali BÜLBÜL*, Füsun OKAN*, Lida BÜLBÜL**, Asiye NUHOĞLU*

4 - ASA IV E olan hastada unilateral spinal anestezi uygulaması: Olgu sunumu

U. Hale DOBRUCALI, Leyla TÜRKOĞLU, Ulufer SİVRİKAYA, Canan T. IŞIL, Ayşe HANCI

5 - İkizden ikize transfüzyon - Bir olgu sunumu

İnci DAVAS, Ahmet VAROLAN, Kadir BAKAY, Atıf AKYOL, Ali YAZGAN

6 - Ekstazi kullanımına bağlı İnternal Karotis Arter diseksiyonu: Olgu sunumu

Ender UYSAL, Önder KIRDAR, Alper ÖZEL, Şükrü Mehmet ERTÜRK, Hakan YILDIRIM, İsmail CAYMAZ, Muzaffer BAŞAK

7 - Yenidoğan döneminde konjenital afibrinojenemi: İki olgu nedeniyle güncel bilgilerin değerlendirilmesi

Ali BÜLBÜL, Füsun OKAN, Aykut ÇAĞLAR, Yıldız YILDIRMAK, Lida BÜLBÜL, Asiye NUHOĞLU


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni