Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Üriner sistem taş hastalığında medikai tedavi ve diyet

Mesrur Selçuk Silay, Mustafa Kadıhasanoğlu, Cengiz Miroğlu

2 - Otoimmun büllü dermatozlarda demografik ve klinik özellikler

Koray Özkan, İlknur Kıvanç Altunay, Adem Köşlü

3 - Gebelikte sigara kullanımının maternal ve fetal komplikasyonlar üzerine etkileri

İnci Davas, Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Özge Yılmaz, Çağan Yardım, Atıf Akyol, Başak Baksu

4 - Alt batın cerrahisinde bupivakain ve ropivakainin epidural anestezik etkinliklerinin karşılaştırılması

Şükrü Çiftçi, Ayşe Hancı, G. Ulufer Sivrikaya, Metin Bektaş, Sibel Oba

5 - Sağlıklı çocuklarda boğaz kültüründe üreyen mikroorganizmaların araştırılması

Gönül Şengöz, Kadriye Kart Yaşar, Bülent Durdu, Şemsinur Karabela, Özcan Nazlıcan

6 - Normal ve neoplastik tiroid dokusunda p53 ve Kİ67

Banu Yılmaz Özgüven, Yeşim Erdem, Fevziye Kabukçuoğlu,Tuğba Taşkın, Nedim Polat

7 - Ventriküloperitoneal şant enfeksiyonla olgularımız

Leyla Telhan, Umut Zubarioğlu, Lalız Esin Kadıoğlu, Metin Uysalol, Ayşe Palanduz

8 - Hiperparatiroidi ve diabetes insipidus ile seyreden îdiopatik adrenal hiperplazi olgusu

Nur Şener, Sema Uçak, Tayyibe Saler, Emine Şatır, Yüksel Altuntaş


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni