Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Böbrek ve üreter travmaları

Erbil Ergenekon, Serdar Arısan

2 - Alt üriner sistem sistem travmaları ve üretral darlıklar

Mustafa Kadıhasanoğlu, Cengiz Miroğlu

3 - Açık açılı glokom ve oküler hipertansiyon olgularında topikal latanoprostun retrobulber kan akımı üzerine etkisi

Ersin Oba, Ulviye Yiğit, Fatma Koca, Burcu Dirim, Alper Özel, Muzaffer Başak

4 - Lateral mini insizyon tekniği ile açık minimal invaziv tiroid lobektomi: İlk deneyimlerimiz

Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Bülent Çitgez

5 - Kniest displazisinde anestezi uygulaması

Hacer Şebnem Türk, Hale Dobrucali, Ayşe Hancı, Metin Bektaş, Ulufer Sivrikaya, Raffi Armağan

6 - Çocuk enfeksiyon hastalıkları servisinde izlenen meningokoksemili olgularımızın değerlendirilmesi

Metin Uysalol, Laliz Kadıoğlu, Umut Zubarioğlu, Ezgi Paslı, Leyla Telhan, Feyzullah Çetinkaya

7 - Brusellozise bağlı subakut tiroidit olgu sunumu ve literatür değerlendirmesi

Abdulkadir Küçükbayrak, Mustafa Yıldırım, Davut Özdemir, Rezan Gergin, Ertuğrul Güçlü


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni