Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Acil el yaralanmaları

Semra Karşıdağ, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş

2 - Pediatrik alt batın cerrahisinde postoperatif analjezi yöntemlerinin karşılaştırılması

Nilgün Kılınçoğlu, Sibel Oba, İnci Paksoy, Özgür Özbağrıaçık

3 - Tonsillektomi operasyonlarında remifentanil ve alfentanilin hemodinami ve derlenme yönünden karşılaştırılması

Özgür Özbağrıaçık, Sibel Oba, İnci Paksoy, Melahat Erol

4 - Ürolojik cerrahide rejyonel anestezi deneyimlerimiz

Ayda Başgül, Ayşe Hancı, Güneri Atalan

5 - İstanbul’da bir kabakulak epidemisi sırasında saptanan olguların bazı özellikleri

Mutlu Terzioğlu, Günseli Bozdoğan, Fügen Pekün, Abdülkadir Göğremiş, Feyzullah Çetinkaya

6 - Skar zemininde marjolin ülseri: 1998-2005 yıllarının retrospektif analizi

Bülent Saçak, Semra Hacıkerim Karşıdağ, Uğur Tosun, Kemal Uğurlu, Damlanur Sakız, Lütfü Baş

7 - Apendiks mukoselinde radyolojik görüntüleme: İki apendiks mukosel olgusu

Alper Özel, Ozan Karatağ, Gülden Yenice, Can K. Çalışkan, Muzaffer Başak

8 - Apert sendromunda anestezi indüksiyonu ve idamesinde sevofluran uygulaması

Hakan Erkal, Esra Onuray, Yaman Özyurt, Zuhal Arıkan

9 - Tıkanma ikteri ile başvuran yüksek dereceli primer duodenum lenfoması*

Gamze Uğurluer, Sercan Özyurt, Ferdi Aksaray, Nalan Aslan, Mübeccel Tümöz


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni