Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Dermatolojide psikosomatik yaklaşım

İlknur Kıvanç Altunay , Sibel Mercan

2 - Serviks kanserli hastalarda prognostik faktörler

Didem Karaçetin, Özlem Maral, Begüm Ökten Öznur Aksakal, Oktay İncekara

3 - Rektal Kanserin Preoperatif EvrelemesindeTransrektal Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Kolonografinin Rolü

Hülya Değirmenci, Muzaffer Başak, Hüseyin Özkurt, Alper Özel Esra Özer, Adil Baykan, Muharrem Öner

4 - Endoskopik retrograde kolanjiopankreatografi olgularımız

H.Mehmet Sökmen, Canan Alkım, Çetin Karaca, Nihat Akbayır Levent Erdem*, Hüseyin Demirsoy, Özdal Ersoy, Beşir Kesici, Kamil Özdil, Muzaffer Başak, Zeki Karpat

5 - Henoch-schönlein purpuralı olgularımızın değerlendirilmesi

Müjde Arapoğlu, Leyla Telhan, Gül Özçelik, Laliz Kepekçi Ela Erdem, Ayşe Palanduz

6 - Talamik enfarktlardaki kognitif bozuklukların enfarkt lokalizasyonu ile ilişkisi*

Gülay Kenangil, Dilek Necioğlu, Işıl Satılmış, Münevver Çelik, Hulki Forta

7 - Akut epidural hematomlarda tedavi sonuçları ve sonuçları etkileyen faktörler*

Hülagü Kaptan, Giyas Ayberk, Murat Çobanoğlu, Mehmet Oğuz Kılıçarslan Ömür Kasımcan, Ali Rıza Özcan, Emre Yağlı, Recep Özgün, Celal Kılıç

8 - Propofol-midazolam kombinasyonu ile sağlanan koindüksiyonun propofol indüksiyonu ile karşdaştırdması *

G. Ulufer Sivrikaya, Hale Dobrucali, Ayşe Hancı, Nevşin B.Arda

9 - Fibrolamellar tip hepatosellüler karsinoma

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Evren Yıldız, Zeki Karpat

10 - Subakut klinikle seyreden bir chlamydia pneumoniae pnömonisi

Recep Dodurgali, Levent Dalar, Sezai Öztürk, Kerim Küçükler Firdevs Atabey, Cemal Bes, Hanife Can, Füsun Şahin, Çiğdem Y. Ersoy, Arman Poluman

11 - Akut karın bulguları veren jejunal stromal tümör

Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, İsmail Akgün, Abut Kebudi, Faruk Yener, Bülent Çitgez


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni