Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Akım sitometrisi: Temel prensipler ve klinik kullanımı

Berna Aslan, Nezaket Eren, Nihal Yücel

2 - Asemptomatik postmenopozal kadınlarda antihipertansif ilaçların endometrial kalınlığa etkisi

Nuran Yılmaz, Hüseyin Özkurt, Hülya Değirmenci A. Deniz Kahraman, Muzaffer Başak

3 - Bir kurum hekimliğinde ideal hekim-hasta ilişkisinin uygulanması sonucunda hastaneye sevk edilen hasta sayısındaki azalma

Ahmet M. Şengül

4 - Psoriazis hastalarında alternatif tıp tedavisi yöntemlerinin araştırılması

Mehmet Özeren, İlknur Kıvanç Altunay, Adem Köşlü

5 - Remifentanilin dengeli ve intravenöz anestezide kullanımında postoperatif derlenme özelliklerinin karşılaştırılması*

G. Ulufer Sivrikaya, Halis Enhoş, Ayşe Hancı Hale Dobrucali, Sevtap Hekimoğlu

6 - Steroide bağımlı ve sık relaps gösteren nefrotik sendromlu çocuklarda steroidin kemik metabolizmasına etkisinin dansitometre ile değerlendirilmesi

Pınar Aykurt, Gül Özçelik, Banu Kuran, Esra Deniz Papatya

7 - Çocuklarda perkütan böbrek biyopsisi; daha ince iğne kullanımı

Gül Özçelik, Tuğçin Bora Polat, Can Çalışkan, Işın Kılıçaslan, Tülay Olgun

8 - Kadınlarda kontraseptif yöntem seçimi ve uygulamasının önemi

Ahmet M. Şengül, Sezgin Özdemir, Yüksel Altuntaş, Nimet Göker

9 - Aile planlaması eğitiminin doğum sonrası kontraseptif yöntem kullanımına etkisi

Ahmet M.Şengül, Mehmet Sargın, Yüksel Altuntaş

10 - Intrakraniyal tuberöz sklerozda subependimal dev hücreli astrositomun manyetik rezonans görüntüleme ile erken tanısı: Olgu bildirisi

Ahmet Mesrur Halefoğlu, zeki Karpat

11 - Lichen planus pemphigoides: Bir Olgu Sunumu*

Özgür Yürüker, Gonca Gökdemir, İlknur Kıvanç-Altunay, Adem Köşlü

12 - Yumuşak doku hemanjiomu: Olgu sunumu

Müjdat Bankoğlu, Esin D. Çiçek, Şehire Şahinoğlu, Muzaffer Başak


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni