Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Sigara ve gebelik

Melahat Dönmez Kesim

2 - Servikal lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında renkli-power doppler ultrasonografi

Barış Yanbuloğlu, Hüseyin Özkurt, T. Hakan Doğan, Ozan Karatağ, Metin Yıldız, Muzaffer Başak

3 - Evre IV epitelyal over kanserli hastalarda cisplatin-taxol kombinasyonu ile toksisite ve sağkalım değerlendirilmesi

Didem Karaçetin, Yusuf Başer, Öznur Aksakal, Özlem Maral, Birsen Yücel, Doğan Özcan, Oktay İncekara

4 - Endometrium kanserlerinde adjuvan radyoterapi sonuçlarımız ve prognostik faktörler

Didem Karaçetin, Doğan Özcan, Özlem Maral, Öznur Aksakal, Birsen Yücel, Yusuf Başer, Oktay İncekara

5 - Üriner sistem ve safra kesesi kalküllerinde, yanıp-sönme artefaktının renkli doppler ve power doppler sonografi ile değerlendirilmesi

Ayşe Deniz Kahraman, Nuran Yılmaz, Ali Şenol Çelebi, Kosti Can Çalışkan, Zeki Karpat

6 - Cilt hemanjiomalı hastaların değerlendirilmesi

M. Arslan, A. N. Karadeniz, M. Karnap, M. Güveli, G. Aksu

7 - Uzun süreli operasyonlarda propofol ve sevofluranın karaciğer- böbrek fonksiyon testleri ve derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması *

G. Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Banu Burgutoğlu, Fatma Gündoğan, Şükrü Çiftçi

8 - Pankreas kanserlerinin preoperatif rezektabilite değerlendirilmesinde spiral BT

Nuran Yılmaz, Hüseyin Özkurt, Hülya Değirmenci, Ayşe Deniz Kahraman,Muzaffer Başak

9 - Yara örneklerinde izole edilen stafilokok suşlarının çeşitli antibiyotiklere direncinin araştırılması

Birsen Durmaz Çetin, Nuran Özcan, Mehtap Oktar, Alper Gündüz, Mustafa Gül

10 - İdiyopatik trombositopenik purpura tanısı olan bir hastada infeksiyona sekonder gelişen reaktif trombositoz

F. Kerim Küçükler, Çiğdem Y. Ersoy, S. Kerem Okutur, Cemal Bes, Göktuğ Şirin, Ülkü Kerimoğlu, Sertaç Öztürk, Levent Dalar, Fatih Borlu

11 - Diz eklemine ait pigmente villonodüler sinovit olgusu

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Sami Yakut, Muhammet Acar

12 - Dış kulak yolu tutulumu olan pemfigus vulgaris*

Eda Kumbasar, Gonca Gökdemir, Berna Uslu-Coşkun, İlknur Kıvanç- Altunay, Adem Köşlü, Damlanur Sakız

13 - Özefagus atrezisine eşlik eden nadir bir ekstremite anomalisi: fokomeli

Mustafa İnan, Turan Ceylan, Naci Öner, Burhan Aksu, Mehmet Pul


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni