Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Derin ven trombozu

Mehmet Mihmanlı, M.Ece Dileğe

2 - 2-15 yaş arası çocuklarda Hepatit A seroprevalansı

Esra Deniz Papatya, Tülay Olgun, Mahmut Ekici, Nafiye Urgancı, Gül Özçelik, Deniz Çakır

3 - Tüberküloz menenjitli hastaların erken tanı için retrospektif taranması

Tülay Olgun, Gül Özçelik, Esra Deniz Papatya, Deniz Çakır, Mahmut Ekici, Atalay Demirel

4 - Malign melanom olgularında sentinel lenfadenektomi çalışması

Soner Tatlıdede, Semra Karşıdağ, Derya Özçelik, Murat Atay, İsmail Kuran, Lütfü Baş

5 - Miyokard infarktüsü sonrası hastalara eklenen karvedilol ve metoprolol tedavilerinin insülin direnci ve serum lipidleri üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

Okcan Basat, Sema Uçak, Erkan Öztekin, Selçuk Şeber, Akm Kürklü, Dilek Argon, Yüksel Altuntaş

6 - Oral antidiyabetik kombinasyonlarına ya da insülin tedavisine eklenen roziglitazon tedavisi tip 2 diyabetiklerde metabolik kontrolü sağlar

Sema Uçak, Okcan Basat, Selçuk Şeber, Akın Kürklü, Çiğdem Yazıcı Ersoy, Yüksel Altuntaş

7 - Alt oblik kası hiperfonksiyonunda cerrahi sonuçlarımız*

Semra Hoca, Özge Yabaş, Serra Erbay, Hakan Çiftçi, Şule Ziylan, İnci Daruga

8 - Sigaranın bırakılması ve lipid profilindeki değişiklikler

Çiğdem Yazıcı Ersoy, Kerim Küçükler, Ülkü Kerimoğlu, Murat Kemahlı, Sertaç Öztürk, Fatih Borlu

9 - Malign disfajilerin palyatif tedavisinde self-expanding metal stent uygulaması: Olgu sunumu ve literatür eşliğinde değerlendirme

Özgür Bostancı, Halil Coşkun, Ece Dileğe, Uygar Demir, Mehmet Mihmanlı

10 - Olgu sunumu: Mültisentrik fokal nodüler hiperplazi ve eşlik eden karaciğer hemanjiomu ve kistlerinde manyetik rezonans görüntüleme

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Zehra Berna Arık, Muhammet Acar

11 - İnterstisyel ektopik gebelikte acil cerrahi yaklaşım: İki olgu nedeniyle

Meltem Tekelioğlu, Alparslan Baksu, Emine Özel, Nimet Göker

12 - Olgu sunumu: Persistent müller kanalı sendromu (PMKS)*

Canan Tanık, Tuğba Taşkın, Mehmet Yalçın


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni