Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Tanı testlerinde performans değerlendirilmesi: temel kavramlar

Muzaffer Başak, Mehmet Ertürk, Alper Özel

2 - Kronik ürtikerli olgularda otolog serum deri testi

Fulya Göksu, Gonca Gökdemir, Adem Köşlü

3 - Genç erişkinlerde osteosarkom

Mehtap Dalkılıç Çalış, Yusuf Başer, Öznur Aksakal, Bülent Aksoy , Oktay İncekara, İrfan Öztürk

4 - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi süt çocuğu servisinde yatan çocukların rutin aşılarının yapılma oranları

Feyzullah Çetinkaya, Metin Uysalol, Özgür Beceren, Günsel Kutluk, Merih Evrüke

5 - Laringeal maske kullanımında sevoflurane inhalasyonu veya propofol infüzyonu esnasındaki arter kan gazı değişiklikleri(*)

Ayda Başgül, G.Ulufer Sivrikaya, Birsen Ekşioğlu, Ayşe Hancı

6 - Neonatallerde serebral kan akım hız ölçümlerinin transkranial renkli doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi

Muzaffer Başak, Hülya Değirmenci, Hüseyin Özkurt, Mehmet Ertürk, Füsun Okan

7 - Kronik anovulatuar olgularda rekombinant FSH ve ileri derecede saflaştırılmış FSH preparatlarınm karşılaştırılması

Ayşe Aydın, Ahmet Varolan, Asuman Sevük, İnci Davas

8 - 1995-2001 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi* 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde adolesan ve erişkin yaş gruplarında sezaryen oranlarının karşılaştırılması

Ahmet Varolan, Tevfik Yoldemir, Ali Yazgan, Atıf Akyol, Aslıhan Arıöz, İnci Davas

9 - 1995-2001 Yılları Arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi* 2. Kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde adneksiyal kitle tanısıyla ameliyat edilen olguların adolesan ve erişkin yaş gruplarına göre karşılaştırılması

Atıf Akyol, Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Tevfik Yoldemir, Aslıhan Arıöz, İnci Davas

10 - Multiple sklerozda serebral atrofi ve mini mental durum*

Kemal Barkut, Şerefnur Öztürk, Şenay Özbakır

11 - Nadir etyolojili bir hiperkalsemi komasından pamidronat ve kalsitonin tedavisiyle çıkış

Mehtap Dalkılıç Çalış, Gül Çağrı Erol, Fatih Borlu, Ebru Em, Hülya Tanes Açıkel

12 - Bilateral fasyal atrofî olgusu*

Semra Hacıkerim Karşıdağ, Soner Tatlıdede, Ayşin Karasoy, Aylin Kurt, İsmail Kuran

13 - Apendiks musinöz kistadenom olgusu

Hüseyin Özkurt, Muzaffer Başak, Sevtap Durmaz, Ender Uysal, İrfan Çelebi


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni