Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Küme başağrısı

Hulki Forta

2 - Vertebra cerrahisi uygulanan olguların anestezi özellikleri bakımından geriye dönük incelenmesi

G. Ulufer Sivrikaya, Mehmet Tezer, Ayşe Hancı, İrfan Öztürk, Melahat Karatmanlı Erol, Leyla Türkoğlu Kılınç

4 - Erişkin premedikasyonunda; Atropin ile kombine Midazolam, Meperidin ve Morfinin intramasküler kullanımı.

Müslüm Çiçek, Birsen Ekşioğlu, Ayda Başgül, Ayşe Hancı,Nebahat Sivrikaya

5 - Değişik klinik örneklerden izole edilen stafilokok suşlarınm antibiyotik duyarlılıkları

Mustafa Gül, Birsen Durmaz Çetin, Alper Gündüz, Fatma Korkmaz, Engin Seber

6 - Şişli Etfal Hastanesi ve ülkemiz kardiotorasik cerrahi anestezisi

Ayda Başgül, Ayşe Hancı

7 - Rektus abdominis flebinin çok yönlü kullanımı

İlkay Hüthüt, Kemal Uğurlu, Soner Tatlıdede, Semra Hacıkerim Karşıdağ Ayşin Karasoy, İsmail Kuran

8 - Optik ve farmakolojik penalizasyon okul çağında başarılı olabilir mi?

Şule Ziylan, Didem T. Serin, Şafak Karslıoğlu, Ersin Oba

9 - Süt çocukluğu dönemi alt solunum yolu enfeksiyonlarında yüksek doz A vitamininin tedaviye etkisi

Cengiz Asilsoy, Feyzullah Çetinkaya, Merih Evrüke, Metin Uysalol, Günsel Kutluk

10 - Orta kulak kolesteatomlarında gelişen komplikasyonların BT bulguları

İrfan Çelebi, Ender Uysal,Muzaffer Başak, Gülten Aydın,Suat Turgut

11 - Supraglottik larenks kanserlerinde postoperatif radyoterapinin rolü ve sonuçları

Saliha Peksu, Didem Karaçetin, Özlem Maral, Alpaslan Mayadağlı, Oktay İncekara

12 - Bası yarasına sekonder Fournier gangreni olgusu ve konservatif yaklaşım

Uğur Tosun, Semra Hacıkerim Karşıdağ, Özay Özkaya, İsmail Kuran

13 - Metil alkol intoksikasyonu

Surhan Özer Çınar, Sibel Oba, İnci Paksoy, Levent Yılmaz, Özgür Özbağrıaçık, Metin Bektaş


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni