Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Vezikoüreteral Reflünün Tedavisinde Güncel Yaklaşım

Kaya Horasanlı, Cengiz Miroğlu

2 - Midazolam Morfin Meperidin ve Fentanil ile Premedikasyonun Sedasyon Düzeyi ve Arter Kan Gazı Üzerine Etkileri

Sibel Oba, Surhan Çınar, İnci Paksoy, Gülay Aşık, Özgür Özbağrıaçık

3 - Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Non-Fermantatif Gram Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıkları

Alper Gündüz, Birsen Çetin, Nuran Özcan,Hatice Hasman,Engin Seber

4 - Hasta Kontrollü Aneljezide Tramadol ve Fentanil‘in Etkinliğinin Karşılaştırılması

Surhan Özer Çınar, Sibel Oba, İnci Paksoy, Birsen Ekşioğlu, Özgür Özbağrıaçık, Leyla Türkoğlu

5 - Hipertansif Retinopatili Hastalarda Endotelyal Disfonksiyonun Değerlendirilmesi

Sertaç Öztürk, Tamer Şakacı, Bülent Öztürk, Tolga Konduk, Gülçağrı Erol, Ebru Em, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş

6 - İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Olgularda Trombosit Profilleri ve Elektif Splenektomi Endikasyonları

Hülya Tanes Açıkel , Mustafa Yıldız , Ebru Em , Fatih Borlu , Zehra Çağıl

7 - Genç Myokard İnfarktüsü Olgularının Değerlendirilmesi

Ebru Em, Fatih Borlu, A.Özgür Öztürk, Gülçağrı Erol, Hülya Tanes, Güliz Dirimen

8 - BPH Öntanısı İle Açık Prostatektomi Uygulanan Hastalarda Postoperatif Free ve Total PSA Değişikleri

Serhan Sofuoğlu, Süleyman Özüpekçe, Olcay Çiçekler, Ekrem Yadigaroğlu, Eyüp Gümüş, Cengiz Miroğlu

9 - Transüretral Rezeksiyon Yapılan Operasyonlarda Spinal ve Genel Anestezinin Hemodinami ve Biokimyasal Değerler Üzerine Etkisi

Gülnur Zoylan, Sibel Oba, Surhan Özer Çınar, İnci Paksoy, Birsen Ekşioğlu, Levent Yılmaz

10 - Miniüreteroskopla Litotripside Optimal Tedavi Yöntemi

Olcay Çiçekler, Serhan Sofuoğlu, Ekrem Yadigaroğlu, Orhan Tanrıverdi, Kaya Horasanlı, Cengiz Miroğlu

11 - Uterusun Malign Mezenkimal Tümörleri

Emine Yetkin, Cem Çomunoğlu, Deniz Özcan, Pınar Özay, Aylin Doğdu

12 - 24-28. Haftalar Arasındaki Gebelerde Gestasyonel Diabet Tanısı

Oya Aygün Mutlu, Atacan Sarp, Alparslan Baksu, Almila Bal, Yıldız, Sabri Kartal, Aysel Kalan, Nimet Göker

13 - Varikoselektomi Girişiminin Başarısını Belirlemede Renkli Doppler Ultrasonografınin Kullanılabilirliği

Ekrem Yadigaroğlu, Orhan Tanrıverdi, Serhan Sofuoğlu, Olcay Çiçekler, Kaya Horasanlı,Cengiz Miroğlu

14 - Subglottik Bölge Submandibuler Lenf Bezleri Yerleşimli Rosai-Dorfman Hastalığı

Emine Yetkin , Deniz Özcan, Pınar Özay, Cem Çomunoğlu, Yalçın Varnalı, Halil Akbörü


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni