Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Eozinofili Sebepleri

Nevin Yılmaz, Fatih Borlu Tolga Konduk, Ali Ö. Öztürk

2 - Ekim 1997- Aralık 1999 Döneminde Laboratuarımızda İncelenen Frozen Materyalleri ve Parafin Takip Sonuçlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

Banu Yılmaz, Tülay Başak, Damlanur Sakız, İsmail Evren, Billur Şentürk

3 - Nazofarenks Kanserinde Tedavi Yaklaşımımız ve Sonuçlarımız*

K. İnanç, Ö. Maral, D. Karaçetin, A. Uyanoğlu, O. İncekara

4 - Şaşılık Ameliyatlarından Sonra Kornea Topografik Değişiklerin İncelenmesi

Şule Ziylan, Semra Hoca, Abdülkadir Egemenoğlu, Şafak Karslıoğlu

5 - Son Dönem Renal Yetersizlikte Ultrafiltrasyonun Artiyel Setlik

Mustfa Yıldız, Murat İnnice, Ebru Em, Bülent Öztürk, Ziyaettin Durakoğıu, Hülya Tanes Açıkel, Sema Karni, Yüksel Altuntaş

6 - Non Hodgkin Lenfoma Tedavi Sonuçları

Orhan Kızılkaya, Birsen Yücel, Didem Karaçetin, Oktay İncekara

7 - Akraba Evliliği Yapan Kadınlarda Eğitim Düzeyi,Evlilik Yaşı ve Doğurganlık Oranları

Alparslan Baksu, M. Serden Çığsar, Nimet Göker, Sabri Kartal Canan Eren Hergin

8 - Kolon Tümör Obsrüksiyonlarma Bağlı Perforasyonlar

Suat Tayan, Sadık Yıldırım, Mustafa Ateş

9 - Tibolonun Serum Östradiol Düzeyi Ve Hipoöstrojenemik İndeks Üzerine Etkisi

Melahat Dönmez Kesim, Murat Erdemir, İbrahim Kaya, Akın Aydemir

10 - Kliniğimize Başvuran Hastalarda Doğal Menopoz Başlangıç Yaşının Değerlendirilmesi

Melahat Dönmez Kesim, Murat Erdemir, İbrahim Kaya, Akın Aydemir

11 - Oligodendrogliomalarda Eksternal Radyoterapi Sonuçlarımız*

Alpaslan Mayadağlı, Mehtap Dalkılıç Çalış, Oktay İncekara

12 - Preemptif Analjezinin Artroskopi Sonrası Postoperatif Ağrı Kontroluna Etkisi

G. Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Nevşin Arda, Halis Enhoş, Melahat Erol

13 - Hiperparatirodili Hastada Anestezi Uygulaması: Bir Olgu Sunumu

G. Ulufer Sivrikaya, Melahat Eroo, Alşe Hancı


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni